สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   122  
2 Apr 2024   215  
3 Apr 2024   161  
4 Apr 2024   123  
5 Apr 2024   137  
6 Apr 2024   93  
7 Apr 2024   114  
8 Apr 2024   429  
9 Apr 2024   351  
10 Apr 2024   158  
11 Apr 2024   148  
12 Apr 2024   141  
13 Apr 2024   118  
14 Apr 2024   130  
15 Apr 2024   146  
16 Apr 2024   277  
17 Apr 2024   412  
18 Apr 2024   180  
19 Apr 2024   348  
20 Apr 2024   353  
21 Apr 2024   0  
22 Apr 2024   0  
23 Apr 2024   0  
24 Apr 2024   0  
25 Apr 2024   0  
26 Apr 2024   0  
27 Apr 2024   0  
28 Apr 2024   0  
29 Apr 2024   0  
30 Apr 2024   0