สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2024   93  
2 Mar 2024   248  
3 Mar 2024   130  
4 Mar 2024   215  
5 Mar 2024   227  
6 Mar 2024   171  
7 Mar 2024   244  
8 Mar 2024   94  
9 Mar 2024   321  
10 Mar 2024   122  
11 Mar 2024   92  
12 Mar 2024   146  
13 Mar 2024   47  
14 Mar 2024   42  
15 Mar 2024   119  
16 Mar 2024   84  
17 Mar 2024   94  
18 Mar 2024   87  
19 Mar 2024   156  
20 Mar 2024   88  
21 Mar 2024   458  
22 Mar 2024   129  
23 Mar 2024   117  
24 Mar 2024   102  
25 Mar 2024   337  
26 Mar 2024   166  
27 Mar 2024   134  
28 Mar 2024   292  
29 Mar 2024   218  
30 Mar 2024   100  
31 Mar 2024   222