สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   172  
2 Feb 2024   146  
3 Feb 2024   94  
4 Feb 2024   240  
5 Feb 2024   219  
6 Feb 2024   142  
7 Feb 2024   133  
8 Feb 2024   74  
9 Feb 2024   152  
10 Feb 2024   272  
11 Feb 2024   102  
12 Feb 2024   119  
13 Feb 2024   176  
14 Feb 2024   93  
15 Feb 2024   93  
16 Feb 2024   119  
17 Feb 2024   75  
18 Feb 2024   206  
19 Feb 2024   156  
20 Feb 2024   164  
21 Feb 2024   124  
22 Feb 2024   102  
23 Feb 2024   145  
24 Feb 2024   137  
25 Feb 2024   93  
26 Feb 2024   118  
27 Feb 2024   210  
28 Feb 2024   222  
29 Feb 2024   104