สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2024   134  
2 Jan 2024   201  
3 Jan 2024   118  
4 Jan 2024   115  
5 Jan 2024   241  
6 Jan 2024   217  
7 Jan 2024   139  
8 Jan 2024   112  
9 Jan 2024   217  
10 Jan 2024   145  
11 Jan 2024   195  
12 Jan 2024   184  
13 Jan 2024   118  
14 Jan 2024   120  
15 Jan 2024   156  
16 Jan 2024   181  
17 Jan 2024   134  
18 Jan 2024   219  
19 Jan 2024   113  
20 Jan 2024   142  
21 Jan 2024   122  
22 Jan 2024   103  
23 Jan 2024   144  
24 Jan 2024   98  
25 Jan 2024   100  
26 Jan 2024   106  
27 Jan 2024   80  
28 Jan 2024   116  
29 Jan 2024   118  
30 Jan 2024   251  
31 Jan 2024   130